Dag van het Gezin: over het recht op kinderen, draagmoederschap en ouderschapsverlof.

Heeft elk gezin een absoluut recht op kinderen? 

.

Fijne woensdag, Vandaag is het Dag van het Gezin en wil ik het met jullie hebben over het dierbaarste dat er is: onze kinderen. Daarom is deze brief wat langer dan anders. Ik hoop dat je hem uitleest. En deelt met je vrienden of collega’s.

.

Je kiest niet waar je wiegje staat. Als socialist vind ik het belangrijk dat in elk wiegje een basis aan kansen ligt. Die basis bestaat voor mij uit een veilige thuis, deftig eten en recht op sterk onderwijs waarin elk kind de kans krijgt om Nederlands te leren.

.

Al jaren ben ik vrijwilliger op zomerkampen. Die zijn super plezant en super inclusief: iedereen is welkom. Ook kinderen die geen veilige thuis hebben. Het heeft mij van jongs af aan doen inzien hoe gelukkig je bent als je in een warm nest opgroeit. En hoe het gebrek aan veilige thuis je voor heel je leven tekent.

.

We zijn voor meer investeringen in kinderen. In kinderopvang, in onderwijs en jeugdbescherming. Elk kind heeft recht op een warm gezin, maar heeft elk gezin een absoluut recht op kinderen?

.

Ik deel graag met jullie mijn opinie uit 2018. Voor ik in de politiek stapte schreef ik als vrijwilliger een opinie over het recht op kinderen. Ik ben nog steeds van mening dat in het belang van het kind we soms ouders beter ontraden om kinderen te blijven maken. Kinderen zijn geen roulette in een casino. Een omgeving met drugs of geweld kan nooit een goede omgeving zijn voor kinderen.

.

"Vandaag is het ‘Dag van het Gezin’. Voor sommigen is een warm gezin enkel iets waarvan ze kunnen dromen, iets wat ze nooit gekend hebben. Nochtans hebben kinderen recht op een gezin. Maar heeft een gezin altijd recht op kinderen?

.

4 en 5 jaar waren ze. Twee broers werden totaal ontredderd en verweesd gedropt bij ons op kamp aan zee. Ze werden door de jeugdrechter bij hun ouders weggehaald wegens “onveilig en geen situatie om in op te groeien.” De moeder aan de drugs, had reeds twee oudere kinderen uit een vorige relatie. Beiden geplaatst, lang voor de geboorte van de twee broers. De vader meer achter de tralies, dan voor de televisie. Beiden hebben nog steeds een absoluut recht op kinderen.

.

.Alle mannen en vrouwen hebben het recht om wanneer ze dat zelf willen een kind te verwekken. Check. Mannen en vrouwen hebben recht om, zelfs wanneer op voorhand vaststaat dat het kind vanaf de geboorte in een voorziening zal worden geplaatst, een kind te verwekken. Twijfel. Maar mannen en vrouwen die reeds één of meerdere kinderen door een rechter ontnomen werden? Stop!

.
Welk recht op een vierde kind heb je als de plichten ten aanzien van de eerste drie niet vervuld werden? Welk recht heeft de moeder van de twee broers, die ondertussen alle vier haar kinderen ontnomen werd, die allen met een enorme achterstand en een rugzak vol trauma’s door het leven gaan, nog op kinderen maken? Sorry, maar helaas: geen.

.
Ik hoor het u al denken, “hoe ga je dat in praktijk brengen?” Net daarom dringt een diepgaand debat zich op. Voor mij kan dat ver gaan, maar ik neem vrede met elke stap in de goede richting. En voor alle duidelijkheid, beoordelingen in deze moeten steeds een rechterlijke toets passeren. Wie z’n plichten van het ouderschap niet nakomt, ondergaat een onderbreking van zijn recht op kinderen. Wanneer de ouder bewijs levert dat hij of zij de verplichtingen terug nakomt, wordt de onderbreking opgeheven.

.

Ouders die reeds door de rechterlij­ke macht veroor­deeld werden krijgen van onze samenle­ving een blanco cheque, dat krijg ik aan niemand uitgelegd.

.

Laat het ons eerst over het ethisch-principiële hebben, dan pas over een eventuele sanctionering. Laat ons vooral consequent zijn. Wie met de auto wil rijden moet een examen afleggen en wordt om de zoveel tijd gecontroleerd op de adequate naleving van de verkeerswetten. Wie fraudeert of handelswetten overtreedt kan voor x-aantal jaar geen handelspraktijken verrichten. Maar ouders die reeds door de rechterlijke macht veroordeeld werden krijgen van onze samenleving een blanco cheque, dat krijg ik aan niemand uitgelegd.

.

Ik geloof in rechten, maar ook in het nakomen van plichten. Dit pleidooi is er één voor meer zorg voor jongeren, voor betere opvang en meer middelen. Maar is er ook één om geen blanco cheques te geven aan mensen die anderen voor de rest van hun leven ongelukkig maken. Het is tijd voor een echt debat. Want neen, het recht op kinderen is niet oneindig."


Intussen hoor en zie ik die verhalen nog steeds. Daarom werkte ik samen met collega’s van Vooruit en veel mensen van op het werkveld een decreet uit. Om meer te investeren in jeugdzorg, maar vooral om kinderen beter te beschermen tegen onveilige situaties. Om politieke redenen werd ons voorstel vorige week weggestemd in het parlement. Een gemiste kans. Maar we geven niet op en blijven gaan. Lees hier gerust mijn petitie en decreet.

.

Draagmoederschap

Daar waar sommige ouders reeds bewezen hebben niet voor een warme thuis te kunnen zorgen, krijgen anderen geen kans om te tonen dat ze dat wel kunnen. Mensen met een warme thuis en een kinderwens die helaas zelf geen eigen kinderen kunnen dragen. Voor sommige van die wensouders (hetero-, homokoppels of alleenstaanden) is draagmoederschap dan de enige mogelijkheid om een eigen kind te krijgen. Ze doen dan beroep op een draagmoeder, bijvoorbeeld uit hun vriendenkring of familie, die hun kind voor hen wil dragen.

.

Draagmoederschap wordt in vele landen al wettelijk geregeld. België blijft stilstaan. Vooruit wil die stilstand doorbreken. We dienden door de jaren heen al verschillende wetsvoorstellen in. Hoe meer stemmen we halen, hoe meer kans dat ons voorstel eindelijk realiteit wordt. Zodat wensouders niet naar het buitenland moeten vluchten, of geen ellenlange procedures moeten aangaan om hun kinderen te erkennen.

.

Lees hier ons voorstel rond draagouders.

.

Ouderschapsverlof

Op de Dag van het Gezin is het belangrijk stil te staan bij de work-lifebalance. Vooruit vindt het belangrijk dat ouders tijd hebben om bij hun kinderen te zijn. De Scandinavische landen zijn daarin ons voorbeeld.

.

Kijk naar Zweden: daar hebben ouders 1 jaar ouderschapsverlof, dat beide ouders kunnen opnemen. Er zijn in Zweden meer plaatsen in de kinderopvang. Ze is er ook goedkoper, zodat werken echt beloond wordt. Er zijn meer Zweden aan het werk en Zweden zijn gelukkiger over hun work-lifebalance. Investeren in kinderen en tijd met je kinderen is dus een win-win voor ouders, de economie én de samenleving.

.

Op 9 juni staat de toekomst van onze kinderen op het spel. Jij kiest wat voor samenleving we willen zijn. Willen we meer investeren in kinderen, of wordt er opnieuw bespaard (zoals de Vlaamse regering deed)? Willen we voldoende tijd met onze kinderen, of is dat iets voor de happy few? Willen we meer plaatsen en personeel in de kinderopvang, of blijft de sector onder druk staan? De keuze is aan u. Het is Vooruit. Of het is achteruit. Kies maar.