Waarom ik Vooruit steun in de strijd. Voor u.

Heeft de politiek nood aan iemand als ik?

Er staat veel op het spel. Op 9 juni krijgt u de kans om te kiezen welke 

richting ons land uitgaat. U krijgt de kans om te kiezen hoe uw toekomst en die van onze kinderen er zal uitzien.

 

Na lang nadenken heb ik beslist om mij, ondanks alles, toch in de kiesstrijd te gooien.

 

Voor u.

 

Van op de laatste plaats zal ik strijden voor uw koopkracht, voor uw gezondheid en voor uw veiligheid. Van op de laatste plaats zal ik strijden voor uw toekomst. Voor de toekomst van onze jeugd. Van op de laatste plaats zal ik strijden om ook in moeilijke jaren Vooruit te gaan.

 

We leven in één van de beste en rijkste landen ter wereld. Maar er is zo veel dat beter kan en beter moet. Rondkomen aan het einde van de maand, eens uit eten gaan of een eigen huis kopen, dat mag niet enkel voor de happy few zijn. Wie zijn best doet, moet vooruit gaan in het leven. En daar wil ik opnieuw voor strijden.

 

Voor u.

 

De afgelopen maanden waren niet altijd gemakkelijk. Maar een klein halfjaar buiten de politiek heeft me ook deugd gedaan. Voeten op de grond. Diep nadenken over mijn verleden en mijn toekomst. Mijn fouten en mijn talenten. Wil ik het nog doen? Waarvoor doe ik het? En voor wie?

 

Kijk, ik ben niet perfect, maar mijn antwoord is duidelijk. Ik kan niet aan de zijlijn blijven staan op een moment dat de uitdagingen van ons land zo groot zijn. Ik kan niet aan de zijlijn blijven staan als er zo veel op het spel staat. En daarom wil ik terugkomen. Daarom wil ik terugvechten.

 

Voor u.

 

Ik wil ervoor zorgen dat uw leven betaalbaar blijft.

 

Ik wil ervoor zorgen dat uw kinderen in een veilig en gezond land kunnen opgroeien. Dat ze alle kansen krijgen.

 

Ik wil ervoor zorgen dat we morgen niet wakker worden in een land dat compleet geblokkeerd wordt door extremen. Ik wil zorgen voor oplossingen.

 

Ik wil dat doen.

 

Voor u.

 

Heeft de politiek nood aan iemand als ik?

 

Iemand die problemen zal blijven benoemen. Die ook met oplossingen komt. Iemand die dingen gedaan krijgt. Dat beslissen jullie. Elke stem zal belangrijk zijn. Jouw stem maakt het verschil.

 

En als jullie mij dat vertrouwen geven, dan beloof ik jullie dat ik dag en nacht hard zal werken. Om voor oplossingen te zorgen. Om dingen gedaan te krijgen.

 

Voor u.

 

De komende weken ga ik vooral luisteren. Luisteren naar u. Ik zal in heel Oost-Vlaanderen luisteravonden organiseren. Veel op bezoek komen. En met jullie in gesprek gaan. Het zal voor mij wennen zijn, ik vind het echt spannend. Maar met jullie steun, zal ik er staan. 

 

Er komen moeilijke jaren aan. Niet de uitdagingen zelf, maar de keuzes die we maken bepalen onze toekomst. Van lonen die omhoog moeten tot mentaal welzijn. Van een eigen huis tot beter onderwijs. Van voldoende bussen tot een veilige buurt. Al die zaken komen neer op 1 keuze. En die keuze is aan u. 

 

Het is Vooruit.

Of het is achteruit.

Kies maar.